Wystawa od 15.12.2018 do 10.03.2019
miejsce ekspozycji Fondazione Alda Fendi ….Via dei Cerchi 21
wystawa otwarta codziennie od godz 10.00 do godz 19.00
wejście darmowe

Po raz pierwszy w Rzymie dzieło Michała Anioła zrealizowane w 1530 roku cyrka, dotarło do Rzymu z Muzeum Ermitage w S Pietroburgo,jedno z nielicznych dzieł znajdujących się za granica. Zakupione w 1787 roku dzięki inicjatywie Carycy Katarzyny II Wielkiej od rodziny Borghese w 1787.