Rzym Chrześcijański – Cztery Bazyliki

Etapem niezbędnym wycieczki po Rzymie dla każdego zwiedzającego jest odwiedzić miejsca święte – Bazyliki papieskie – miejsca modlitwy, skupienia, ale i miejsca o bezmiernej wartości architektonicznej i artystycznej. Należą do nich Bazylika Św. Jana, Bazylika Św. Pawła, Bazylika Matki Boskiej Większej, Bazylika Św. Krzyża. Rozpoczniemy naszą wycieczkę od

BAZYLIKA ŚW. JANA NA LATERANIE

Założona przez cesarza Konstantyna wznosi się nieopodal wzgórza Eskwilyn i aktualnie jest katedrą Diecezji rzymskiej. Uważana za Matkę wszystkich kościołów świata „mater et caput „, eklezjalna siedziba papieża. Dzisiaj bazylika ma aspekt zupełnie inny od oryginalnego z IV wieku. Jej XVIII fasada jest wprowadzeniem do wspaniałego wnętrza zaprojektowanego przez Franciszka Borrominiego dla Papieża Innocentego X Pamphili, który ogłosił otwarcie Jubileuszu na rok 1650. Przejdziemy również do Sancta Sanktorum, to co się pozostało z dawnego pałacu papieskiego i zobaczymy Święte Schody po których Chrystus szedł do Poncjusza Piłata.
Nieopodal Bazyliki Św. Jana znajduje się

BAZYLIKA ŚW. KRZYŻA

Zbudowana na ruinach Pałacu matki cesarza Konstantyna Św. Heleny. Tutaj wierni z całego świata zmierzają żeby uklęknąć przed narzędziem męki Chrystusa – Krzyż na którym został ukrzyżowany. Tradycja mówi, że przywiozła go do Rzymu Św. Helena. Niecałe 2 km stąd znajduje się

BAZYLIKA MATKI BOŻEJ WIĘKSZEJ

Zbudowana na wzgórzu Eskwilinskim. Legenda głosi że to papież Liberiusz zbudował ją na miejscu gdzie w pełni lata 5 sierpnia spadł śnieg. Do dnia dzisiejszego utrzymuje się tradycja rzucania z najwyższego punktu bazyliki płatków białych kwiatów przypominających śnieg. Bazylika Matki Boskiej Śnieżnej jest jedyną z bazylik większych, która zachowała się prawie w całości od starożytności, aż po dzień dzisiejszy. Dzięki wielu szczegółom bazylika uważana jest za wyjątkową, jedyna która zachowała mozaiki w nawie centralnej i na łuku tryumfalnym z V wieku. Posiada sufit kasetonowy złocony, a mozaika podłogowa jest z okresu Cosmatów. Najcenniejszymi skarbami bazyliki są kolebka z Betlejem, która umieszczona jest pod ołtarzem głównym i ikona „SalusPopuli Romani”. W Polsce jest znana jako Matka Boska Śnieżna. Ostatnia bazylika naszego programu znajduje się 7 km dalej, więc skierujemy się do metra, to najszybszy sposób żeby w miarę szybko dojechać na wyznaczone miejsce.

BAZYLIKA ŚW. PAWŁA

Jest drugą największą bazyliką w Rzymie. Zbudowana na grobie Św. Pawła, na którym pierwsi chrześcijanie zbudowali małą kaplicę, którą cesarz Konstantym przekształcił na bazylikę, a niecałe 60 lat później cesarz Honoriusz odbudował całkowicie nadając jej charakter podobny do dzisiejszej. Spłonęła w XIX wieku, ale dzięki darom z całego świata została odbudowana według starożytnego wzorca. Słynie ze swoich pięknych mozaik i portretów papieskich.

 

 

Tura trwa 4 godziny.
Nie ma kosztów biletów.