Muzea Kapitolińskie – Bogowie, mity i cesarze

Historia muzeów kapitolińskich rozpoczęła się w 1471 roku, kiedy papież Sykstus IV podarował rzymianom niektóre z najpiękniejszych starożytnych obrazów pochodzących z dawnego pałacu papieskiego, tworząc pierwsze publiczne muzeum na świecie. Wspaniały widok na Forum z Tabularium, antycznego archiwum państwa, jak i fundamenty świątyni Jowisza są scenerią dla tego muzeum i jego zdumiewającej kolekcji dzieł antycznych. Rozpoczniemy naszą wizytę od

PAŁAC KONSERWATORÓW – kiedyś siedziba Rady miejskiej, dekorowany freskami z XVI wieku ilustrującymi historie mitów rzymskich. Tutaj zobaczymy posąg konny Marka Aureliusza, jedyny pomnik cesarza na koniu który zachował się do dzisiaj, Wilczycę Kapitolińską, przejdziemy przez serię różnych sal, które przechowują ogromną ilość rzeźb z marmuru dekorujących dawniej „horti” patrycjiuszów rzymskich, w drugiej części muzeum zwanej

PAŁAC NOWY zaprojektowany przez Michała Anioła jako zwierciadlane odbicie Pałacu Konserwatorów, zobaczymy słynną Wenus Kapitolińską, Umierającego Galata i Amor i Psyche. Zakończymy naszą wizytę w

PINAKOTEKA, która powstała w 1750 roku, gości jeden z najstarszych zbiorów publicznych obrazów, artystów średniowiecza, renesansu i baroku, takich jak Tycjan, Rubens, Caravaggio.

 

 

Muzeum jest otwarte we wszystkie dni od 9:30 do 19:30
W dniach 24.12 i 31.12 jest otwarte od 9:30 do 14:00
Muzeum jest zamknięte w dniach: 1.01, 1.05, 25.12.

Tura trwa około 2 godziny.

Koszt biletów:
– osoby dorosłe 15 euro
– młodzież od 18 do 25 lat 13 euro
– dzieci bilet darmowy