Musei Capitolini
Adres: Piazza del Campidoglio 1
otwarte:wt-sob 9.00-20.00
zamkniete pon,25.12,01.01,01.05
www.museicapitolini.it
 ridimensiona

 

Wystawa jest kontynuacją cyklu wystaw pod tytułem „Dni Rzymu”. Celem ekspozycji jest przedstawienie wielkich zmian jakie nastąpiły na przełomie III wieku n.e. od Kommodusa (180- 192) n.e. do Dioklecjana (284-305) n.e. Kuratorami wystawy są Eugenio la Rocca, Claudio Parisi Pressice i Annalisa Lo Monaco. Kryzys III wieku często nazywany jest wiekiem niepokoju, okresem przejściowym a także wiekiem anarchii. Zmiany jakie nastąpiły na przełomie tych 150 lat zmieniły charakter struktury państwowej, uległ zmianom system administracji Cesarstwa, rozbudowano centralną biurokrację, zwiększono liczebność wojska, Rzym stracił na swym politycznym znaczeniu, aż do utworzenia przez Dioklecjana Tetrarchii. Determinujące były zmiany zasad dziedziczenia tronu i jednocześnie umocnienie władzy wojska ustanawiając despotyczny system rządów.

Zmiany te zmieniły definitywnie strukturę społeczną i zarazem powstanie nowych klas społecznych. Już historycy epoki antycznej rozważali nad głębokimi zmianami jakie następowały, jak czyta się w słowach Casio Dione, który na początku III w n.e. pisał że koniec epoki Marka Aureliusza oznaczał koniec Złotego wieku. Śmierć Marka Aureliusza oznaczała przejście ze Złotego wieku do Wieku zardzewiałego żelaza. Figura cesarza – fundament państwa określona przez Oktawiana Augusta, twórcy państwa „Optimum” stała się figurą na szczycie państwa totalnie zbiurokratyzowanego i zmilitaryzowanego. W odpowiedzi na czasy głębokiego niepokoju powstaje nowa forma ekspresji artystycznej, nowy sposób portretowania władców, pojawiają się wizerunki władców o wyrazie twarzy malinkonijnej, czasami przyjmuje ona wyraz dramatyczny, obojętny, nieobecny, wizerunki których nikt wcześniej nie przedstawiał w sposób tak wyraźny.